Obsługa kadrowo-płacowa


W ramach usługi prowadzenia kadr oferujemy:

 1.     prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej,

 2.     przygotowywanie sprawozdań statystycznych,

 3.     opracowywanie regulaminów związanych ze stosunkiem pracy: regulamin pracy, wynagrodzeń, ZFŚS,

 4.     bieżące doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, w tym także w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów o BHP, ZFŚS, PFRON oraz Kodeksu Pracy,

 5.     monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem,

 6.     wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków dla pracowników.

W ramach usługi płacowej zapewniamy:

 1.     rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS,

 2.     naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia,

 3.     obsługę rachunków do umów cywilno-prawnych,

 4.     naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 5.     rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,

 6.     przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami,

 7.     obsługę kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS,

 8.     sporządzanie rocznych deklaracji PIT, dostarczanie do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta,

 9.     sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON.