Usługi BHP


Głównym filarem działalności są usługi z zakresu pełnego BHP

-audyt BHP

– dokumentacja ryzyka zawodowego

– dokumentacja powypadkowa

– szkolenia BHP:

Wstępne szkolenia BHP pracowników.

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na stanowisku mają obowiązek przejść szkolenie wstępne BHP pracownicze, obejmujące instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenia wstępne przeprowadzane są tylko w formie tradycyjnego szkolenia (instruktaż ogólny) organizowane z dojazdem do Klienta

Okresowe szkolenia BHP pracodawcy oraz pracowników.

Formy szkolenia:

  1.     e-szkolenia (szkolenie BHP online) – dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,  dla stanowisk administracyjno-biurowych oraz  inżynieryjno-technicznych;

  2.     w formie tradycyjnego szkolenia – dla wszystkich grup zawodowych, szkolenie okresowe BHP pracowników na stanowiskach robotniczych może być przeprowadzane tylko w formie szkolenia tradycyjnego.