Szkolenia z pierwszej pomocy


Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w środowisku pracy.

Oferujemy profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
w środowisku pracy prowadzone przez certyfikowanego instruktora .

Pracodawca zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy zobowiązany jest  zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.